Fenn & Donatelli: Bush's SCHIP Veto

Hill Pundits Peter Fenn & Frank Donatelli debate Bush's SCHIP veto.